Bóg jest wierny… – I Kor. 10:13

„Mam już dość. Nie mam już siły…” – ile razy w ciągu swojego życia miałeś/aś takie myśli? Ile razy w ciągu swojego życia powiedziałeś/aś: Nie dam rady tego zrobić. Nie zniosę tego…
Ja miałam i czasem nadal miewam tego typu myśli. Zanim poznałam Boga, problemy, które mnie spotykały, wydawały się być ogromną górą, nie do pokonania ani przeskoczenia w żaden sposób.
Mimo tego, że staram się Panu ufać, często zamiast skupiać się na Nim i na Jego obietnicy (I Kor. 10:13) koncentruję się wciąż (chociaż rzadziej niż kiedyś) na mojej niemocy i słabości.
Lecz wiem, że kiedy całkowicie zaufamy Panu Jezusowi, będziemy w pełni odczuwać Jego obecność w każdej sytuacji. Nie tylko w chwilach radości, ale również wtedy, gdy jest nam ciężko i nie widzimy dla siebie ratunku. W moim życiu zdarzały się sytuacje, które mnie przerastały. Byłam bezsilna. Ale kiedy oddałam swoje życie Bogu i oddałam Jemu moje problemy, On nieraz zadziwiał mnie i zadziałał w niesamowity sposób (i nieustannie to czyni).

Szczególnie w takich podbramkowych momentach powinnyśmy z pokorą przyjść do Niego i porozmawiać z Nim. Tylko On jest w stanie dać nam prawdziwy pokój i pomóc poprowadzić naszą sprawę do końca. On jest rozwiązaniem!
„Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i NIE DOPUŚCI, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem DA I WYJŚCIE, abyście je mogli znieść” – I List Św. Pawła do Koryntian 10:13
Dlatego w każdej sytuacji pamiętajmy o naszym Ojcu, który jest zawsze gotowy, by przyjść nam z pomocą. On wie, ile jesteśmy w stanie znieść. Nasze życie nie jest wolne od pokus, ale możemy mieć tę pewność, Pan Bóg na pewno nas podniesie i pomoże iść za Nim dalej. Nie bójmy się na Nim oprzeć, bo trwając blisko Niego zwyciężymy!
„Kto mieszka pod osłoną Najwyższego (…), ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem (…)” – Psalm 91

You may also like...