Cichy Czas – II Ks. Mojżeszowa 1

W poprzednim tygodniu po skończeniu studiowania Listu do Filipian, rozpoczęliśmy II Księgę Mojżeszową. Dlatego przez najbliższe dwa miesiące będziemy właśnie na niej chcieli skupić naszą uwagę i zobaczyć co Bóg pragnie nam przekazać, przez swoje Słowo zawarte na kartach tej księgi. W tym artykule chciałbym się skupić na rozdziałach 1-2, a dokładniej poruszyć trzy główne myśli, przez które Bóg do mnie przemawiał w tym tygodniu.

Druga Księga Mojżeszowa lub inaczej Księga Wyjścia jest kontynuacją Księgi Rodzaju, w której ostatnie rozdziały opowiadają o zamieszkaniu ludu Izraelskiego w ziemi Egipskiej. W pierwszych rozdziałach Exodus czytamy, że Izrael mieszkający nad Nilem rozrósł się w wielki naród. W tym czasie w Egipcie zmienił się władca, który nie znał Józefa i nie był przyjaźnie nastawiony do Izraela. Od wersetu ósmego czytamy, że naród Izraelski zaczął być uciążliwym problemem dla Egipcjan, na tyle uciążliwym, że nowy faraon postanowił się ich pozbyć. Wstęp nie wydaje się być obiecujący i pozytywny, ale jak się przekonamy potem był to początek Bożego planu wyprowadzenia swojego ludu z ziemi Egipskiej.

Już sam początek księgi daje nam bardzo ważną lekcję. Często chcemy aby Bóg działał w naszym życiu, często modlimy się aby Jego a nie nasza wola została wypełniona, i kiedy tak się dzieje, kiedy Bóg przychodzi i wykonuje swój plan dla naszego życia często wyobrażamy sobie, że będzie to coś wspaniałego i wielkiego, będziemy przeżywać wręcz niesamowite chwile! Owszem, często tak też się dzieje. Jednak nie zawsze jest tak kolorowo. Zdarza się, że modlimy się, prosimy Boga a tu nie tylko nie widzimy odpowiedzi ale wręcz zaczynają się dziać jakieś złe rzeczy w naszym życiu. Wtedy pytamy Boga: dlaczego? Dlaczego nie chcesz działać w moim życiu? Przecież modlę się, wierzę, mam w sercu pragnienie. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że czasami taki właśnie ciężki okres, który przeżywamy, jest tak naprawdę Jego planem. Musimy zrozumieć, że nasz Ojciec Niebieski nie może nas tak po prostu wrzucić na głęboką wodę i powiedzieć: chciałeś pływać to teraz pływaj. Najpierw musi nas przygotować, oswoić z wodą, nauczyć oddychać pod nią i pokazać, że czasem możemy się nią zachłysnąć. W liście do Rzym. 5:3 czytamy, że „ucisk wywołuje cierpliwość”.  Widzimy, że wszystko ma swój cel, nawet i ucisk, a to, że czasami coś dzieje się złego czy wydawałoby się nieszczęśliwego wcale nie oznacza, że Bóg nie działa w naszym życiu, czy nie wykonuje swojego planu. Tak też i było w przypadku Izraela, zaczął być gnębiony, mordowano dzieci płci męskiej aby spowolnić przyrost ludności. A Jednak jak przekonamy się w późniejszych rozdziałach to wcale nie oznaczało koniec Izraela.

Na początku drugiego rozdziału czytamy o narodzeniu Mojżesza. Po raz kolejny widzimy tutaj Boże działanie oraz to w jaki sposób Bóg ma wspaniale wszystko zaplanowane. Wypuszczenie przez matkę koszyk z dzieckiem, który to całkiem przypadkowo popłynął tak, że trafił do rąk córki faraona, która również całkiem przypadkowo wtedy wyszła aby się kąpać wydaje się być niezwykłym zrządzeniem losu. Ale jak wiemy to nieprawda. To tylko dowodzi w jaki wspaniały sposób Bóg ma wszystko pod kontrolą i jak wspaniale On zaplanował każdy detal i szczegół.

Osobiście bardzo podoba mi się końcówka drugiego rozdziału, kiedy czytamy, od wersetów 23 do końca rozdziału, jak Izraelici wzywali Boga z powodu ucisków jakie były im okazywane. Czytamy, że „Bóg wspomniał na swoje przymierze” oraz „Bóg ujął się za nimi”. Te parę końcowych wersetów tego rozdziału pokazuje nam, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. On dotrzymuje swojego słowa. Ludzie są niedoskonali, ludzie zawodzą, ludzie są niestali, w końcu czyny ludzi nie zawsze są odzwierciedleniem ich słów. Bóg taki nie jest. Bóg jest zawsze wierny temu co obiecał. On się nie zmienia. Bóg również i nam dał wiele obietnic. Dał obietnicę błogosławieństwa dla tych którzy słuchają Słowa Bożego (Łk. 11:28). Czy wierzysz w to? Bóg obiecał, że tego który do Niego przychodzi, nie wyrzuci precz (J. 6:37). Czy pamiętasz o tym? Bóg obiecał, że kto idzie za Nim ,nie będzie chodził w ciemności (J.8:12).Czy żyjesz tą obietnicą? Są to obietnice, które zostały spisane w Biblii ok. dwa tysiące lat temu, a dalej są aktualne. Dalej Bóg jest wierny temu, lecz wymaga On od nas abyśmy wierzyli w te obietnice i również pamiętali o nich.

Podsumowując. Bóg pragnie abyś Jemu służył, On ma dla Ciebie zaplanowane życie, którym chce abyś żył, jednak do tego On potrzebuje abyś był Jemu oddany i posłuszny, lecz pamiętaj, że On musi cię do tego przygotować. Nie zawsze wypełnianie Bożego planu dla naszego życia oznacza, przyjemne i łatwe życie. Czasem przyjdą gorsze chwile, ucisk, niepowodzenia. Jednak pamiętaj, że i to ma swój cel. Bóg chce Cię tym wzmocnić, nauczyć jak postępować w przyszłości, dać doświadczenie, którym będziesz potem mógł się dzielić z innymi. Bóg jest Bogiem porządku i On ma wszystko zaplanowane. Czasem będzie mogło Ci się wydawać, że Twoje życie jest jak ten trzcinowy koszyk z małym Mojżeszem, płynący tak jak go poniesie nurt rzeki, odbijający się od brzegu do brzegu. Lecz nawet i wtedy Bóg ma to pod kontrolą i on nad Tobą czuwa. Jeżeli będziesz Jemu ufał w końcowym efekcie On doprowadzi Cię do celu tak jak i ten koszyk, który dopłynął do córki Faraona.

W Liście do Galacjan 3:22 czytamy: „Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.” Bóg dał nam wiele obietnic, o których czytamy w Jego Słowie, i On chce je wypełniać w Twoim życiu, lecz są one dane tym, którzy wierzą. Pamiętaj o nich, nie tylko kiedy przyjdą gorsze chwile, ale również wtedy kiedy będzie działo się dobrze w Twoim życiu, a Bóg będzie je wypełniał. Bóg jest wierny.

You may also like...