W co wierzymy

WIERZYMY, ŻE…

 • Bóg jest wieczny
 • Bóg jest jeden, ale w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty
 • Bóg stworzył wszechświat, świat i człowieka po to, by cieszyć się relacją społeczności, przyjaźni i miłości z nim
 • człowiek upadł, okazał nieposłuszeństwo, przez co relacja z Bogiem została zerwana, gdyż Ten w swej świętości nie toleruje grzechu
 • człowiek jest grzeszny z natury, rodzi się zwrócony twarzą w kierunku piekła, plecami w kierunku Boga
 • Bóg w swej miłości ułożył drogę zbawienia dla każdego
 • drogą tą jest Jego Syn- Pan Jezus: ” Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca,  tylko przeze mnie.” Ewangelia św. Jana 14; 6
 • Jezus stał się ofiarą, Barankiem, który umiera  w zastępstwie za każdego, umożliwiając tym powrót do Ojca, pojednanie z Nim  oraz wieczność w Niebie, o ile tylko człowiek przyjmie ten dar zbawienia i odda swoje życie w Boże ręce
 • człowiek ma wolną wolę, Bóg nikogo nie zmusza, aby wstąpić na tę drogę, jest to wolna decyzja
 • po przyjęciu zbawienia człowiek nie staje się bezgrzeszny, ani jego życie nie staje się proste i łatwe, jednak  Bóg wlewa radość w jego serce
 • Biblia jest słowem od samego Boga, jest nieomylna, jest naszym autorytetem
 • wierzymy, że ” Łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę, i to nie z nas- Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.”  List św. Pawła do Efezjan 2; 8-9
 • Bóg  kocha człowieka ! ” Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.”, ” Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.” Księga Jeremiasza 31;3 oraz List św. Pawła do Rzymian 5;8

Dodaj komentarz