Objawienie Jana, 14 – 17,18

Spóźnione CC

Objawienie Jana rozdział 14, 1-13

Wracając nieco do wersetu 8mego ((…) Upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.), jeszcze raz należy podkreślić pewną „charakterystykę” wędrówki wierzących po ten Ziemi – jako Dzieci Boże, musimy być oddzieleni od tego świata. Dwa powody dlaczego:
– po pierwsze dlatego, że świat oddziela nas od Boga;
– po drugie, tak jak anioł w powyższym wersecie szedł i mówił: Babilon upadnie. Bez względu na to, jaki potężny był, jaki wielki, niezwyciężony mogłoby się wydawać…. UPADŁ. Babilon jest także alegorią świata.
Pytanie do nas: Czy świadomie stawiamy mur między nami i Bogiem, wybierając Babilon w naszych codziennych  decyzjach? Czy naprawdę chcemy stanąć po stronie przegranych, kiedy zbliży się czas gniewu?

Bardzo ciekawym w tym fragmencie jest przedstawiony kontrast między 144 tysiącami – ze znamieniem Baranka, a tymi ze znamieniem szatana. Scharakteryzujmy obie strony:
144 tysiące – czyści, bez skazy, nieskalani.
dzieci diabła – bałwochwalcy, odstępcy, brudni w oczach Boga.
W kilku słowach co jest nagrodą obu grup:
Ze znamieniem Baranka – Syjon – zwycięstwo, wieczna chwała, wieczny pokój, wieczny odpoczynek.
Ze znamieniem szatana – wieczne męki, ogień i jezioro ogniste.
Pytanie do nas (retoryczne): Po której stornie chcesz być? Czy zaciśnięcie pięści (na swoją grzeszną naturę) tu i teraz jest czy nie jest dla ciebie warte zwycieskiej nagrody?

Kolejnym interesującym wnioskiem, jaki wysnuliśmy, było „znalezienie – zrozumienie” kolejnej prawdy Bożej dotyczącej głoszenia ewangelii.Można postawić sobie pytanie: Kto po pochwyceniu, będzie głosił ewangelię? Znaleźliśmy jedną z odpowiedzi – werset 6,8,9 – ANIOŁOWIE.
Jakże wielkie jest miłosierdzie Boże nad grzesznymi ludźmi, skoro nawet w czasie wielkiego ucisku, wylewania gniewu – da szansę zbawienia.
Pytanie do nas: Czy dostatecznie wielbisz i dziękujesz Bogu za Jego wielkie miłosierdzie? Czy w ogóle….

Rozdział 14, 14-20

Objawienie Jana jest swego rodzaju ciągiem kilku analogicznych prawd, kwestii, pytań egzystencjalnych. Fragment opisujący dwa żniwajest jakby kontynuacją myśli wwcześniejszych wersetów – co tylko potęguje ważność i istotność tych kwestii. Zgodnie ze Słowem Bożym, nastanie czas dwu żniw. Zniwo ludzi zbawionych i żniwo ludzi posłanych na zatracenie, którzy trafiądo tłoczni gniewu Bożego.Widzimy tu pewną aluzję do podobieństwa o pszenicy i kąkolu (Mat. 13, 24-30).
Pytanie do nas: Na które żniwo pracujesz?

Rozdział 15, 1-8

Zwróciliśmy uwagę na werset 2gi, który jest odniesieniem do wersetu 15 poprzedniego rozdziału. Frapującym zdaje się zwrot „odnieśli zwycięstwo”. Co konktretnie Duch święty miał na myśli? Pomocnym okazuje się tu powrót do wcześniej wpsomnianego 15stego wersetu 13stego rozdziału. Zwycięzcami są ci, którzy nie oddadzą czci zwierzęciu, nie pokłonią się posągi, lecz pozostaną wierni Bogu. Mimo starconej pozornie pozycji, to ich czeka zwyciestwo w Dniu Pańskim.

Rozdział 16, 1-11

Sąd siedmiu czasz opisany w tym fragmencie jest w swej istocie podobny do sądu siedmiu trąb.Oba sądy przynoszą zagładę ziemi, wodom i faunie wodnej, a także nieopisane cierpienia i ból ludziom (ale nie bezpośrednio śmierć). Plagi czasz z założenia miały większą moc, jednak oba sądy miały (oprócz wylania samego Świętego Gniewu i ukarania Świata) dać ludziom „powód” do upamietania się – co jednak nie stało się, jak to czytamy w werseatch 9 i 11. Co wiecej, działanie szatana jest na tyle zdradliwe ale i potężne, że właśnie ci ludzie, których dotknął sąd najbardziej, mimo iż słyszeli ewangelię – świadomie zdecydowali się pójść za zwierzęciem i odwrócic sie od Boga – konsekwencje tego będą dla nich straszne, nieodwracalne.

Niesamowite jest co głosi werset 5 i 7 – (z punktu widzenia czysto ludzkiego) „nawet” te wszystkie plagi, cierpienia, ból, zgroza i strach siane podczas wylewania Jego Gniewu – są SPRAWIEDLIWE. I jest to prawda,którą trzeba zaakceptować w pokorze i miłości do naszego Pana.

Rozdział 16, 12-20

Ta część rozdziału powinna być dla nas pobudką do przemyśleń na temat Bożej potęgi i mocy.Czytając ten ustęp, zwłaszcza wersety 18-20 powinniśmy an chwilke zatrzymać się i zastanowić: „wszelkie kataklizmy, jakie do tej poru wystąpiły na ziemi, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, gigantyczne opady grady, tsunami, huragany, taifuny i inne starszne katastrofy żywiołowe – to literalnie i dosłownie NIC w porównaniu z tym, co zdarzy się po wylaniu siódmej czaszy. Poziom wód w oceanach i morzach tak bardzo sie podniesie, że zaleje dziesiątki tysięcy kilometrów lądu, zatapiając każdą wyspę (na których tez przeceiż są góry, które to uprzendio mogą zostać zdziesiątkowane gradem o ciężarze 50 kilogrmów), trzęsienia ziemi, pioruny, wiatry, grad – wszystko to zmiecie z powierzchni ziemi wszystkie wzgórza, pagórki, góry (Mount everest?). Opis tego, powinien napawać zdrową bojaźnią wierzących, ale być też dla nich ukojeniem, bo nasz BÓG jest WSZEHCMOCNY. W tym samym czasie ci, którzy wątpią w Jegoistnienie, w Jego moc, w Jego objawienie i ewangelię, mogą zastanowić się (pytanie do nas): Czy naprawdę chcę testować fakt istnienia takiego Boga? Czy my, jako wierzący, jesteśmy gotowi i jak napisano w wersecie 15 – nie będziemy zaskoczeni przez ten dzień i z podniesionym czołem (lecz w pokorze) w radości nie będziemy musieli niczego się wstydzić?

Rozdział 17, 1-18

Rozdział ten jest pełny tajemnic. Wiele teologów inaczej interpretuje jego proroctwa. Co jednak jest anjważniejsze dla nas,czego możemy nauczyć się z tego fragmentu? JEdnej, zasadniczej cechy charakteru szatana, jaką jest Zwodniczość.
Kiedy na świecie pojawi się antychryst, zapanuje ogólnoświatowy pokój.. na 3,5 roku (by zjednoczyć siły, stworzyć własne imperium,zjednać sobie narody). Lecz po upływie tego czasu – ten sam, który ustanowił pokój, rozpocznie wojnę, ucisk, przelsadowania, będzie łupił, kradł, zmuszał do posłuszeństwa, szantażował, zabijał. ZDrada jest miodem w jego ustach.
Pytanie do nas: Czy na pewno nie zachłysnęliśmy się zdradliwym pokojem, przyjemnością, wygodą itp, które podsuwa nam szatan, by po osiagnięciu swoejgo celu (oddaleniu nas od Boga) – końcem końców – zniszczyć nas?

Odnośnie symboli występujących w tym rozdziale, można spotkać się między innymi z nastepującymi wyjaśnieniami:
Wszetecznica – system religijny obejmujący cały świat (ekumenia, „jeśli chcialibyśmy się łączyć, musielibyśmy zamknąć Biblię”)
7 pagórków – Rzym – watykan, stolica imperium antychrysta
10 pagórków – 10 przywódców świata, którzy zjednoczą się z antychrystem
Zwierzę, które było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani – Imperium Rzymskie (konfederacja z 10 krajami, na czele z antychrystem

You may also like...