„Wzniosły jest Pan…” Psalmy 135 – 139:12

W drugim tygodniu stycznia czytaliśmy psalmy od 135 do 139. Owe pieśni między innymi przypominają nam o tym, jakim jest Bóg. Przykładowo psalm 135, 6 („Pan czyni wszystko, co zechce, na niebie i na ziemi) oraz 136,5 („Tego, który mądrze niebiosa uczynił”) pokazują Go jako Wszechmocnego Stwórcę i Władcę Wszechświata.

Dla mnie niesamowite jest to, że mimo tak wielkiej potęgi, Bóg zwraca uwagę na nas – ludzi – Ps.138,6 „Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego”. W psalmie 135 widzimy Go przeciwstawionego bożkom pogan. W przeciwieństwie do nich Bóg widzi nasze życie i słyszy nasze modlitwy – i chce być bliski ludziom. Gdy przychodzimy do niego w pokorze, to On nas wysłuchuje. Jest to coś niezwykłego, zachwycającego, wręcz niepojętego – Ps.139,6 „Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza”.

Psalm 136 zawiera ciągłe powtarzanie przypomnienia o Bożej łasce. Ów psalm wymienia różne Boże dzieła, tak imponujące jak stworzenie świata i wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, ale także „zwyczajne” jak zapewnianie pokarmu dla wszelkich stworzeń. Widzimy poprzez to, że każda z tych rzeczy jest przejawem Bożej łaski. Podobnie i dzisiaj Bóg okazuje nam swoją łaskę – mamy dach nad głową, coś do jedzenia, zdrowie, pieniądze etc.

Natomiast największym darem Bożej łaski jest zbawienie, które On oferuje każdemu, kto Mu zaufa i zapragnie iść Jego drogą. Paweł w liście do Efezjan (2,8) napisał: „Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar”.

Wiele psalmów, tak jak Psalm 138 wyrażają wdzięczność Bogu. W psalmie tym król Dawid bardzo ekspresyjnie dziękuje Bogu za Jego łaskę i wierność. Jak wiemy także nam Bóg na wiele sposobów okazuje swoją łaskę. Czy i my, tak jak Dawid, okazujemy mu należytą wdzięczność?

You may also like...